STRONA GŁÓWNA SZKOLENIASzkolenia

Kursy: Służba BHP

Szkolenie okresowe służby bhp
Szkolenie przeznaczone dla osób pracujących w służbie bhp lub wykonujących zadania tej służby. Celem szkolenia jest przekazanie najnowszych informacji z zakresu zmian przepisów prawnych, analizy i oceny zagrożeń, oceny ryzyka zawodowego oraz organizacji i metod kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Najbliższe terminy

 • 08-11.06.2021 (4 dni) w formie kursu Zakopane
 • 05-08.07.2021 (4 dni) w formie kursu Zakopane
 • 18-21.10.2021 (4 dni) w formie kursu Teresin
 • 24-27.01.2022 (4 dni) w formie kursu Teresin
Cena
 • szkolenie 4 dniowe w Teresinie/Zakopanem 1440 * zł (z kosztami pobytu i całodziennego wyżywienia)

Kurs dydaktyczno-metodyczny dla wykładowców tematyki bhp i ppoż
30 godzinne, 4-dniowe szkolenie organizowane w formie kursu. Celem szkolenia jest uzyskanie przez słuchaczy przygotowania dydaktycznego i metodycznego do pracy w charakterze wykładowcy tematyki bhp i ppoż (rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp § 5 - Dz. U. Nr 180 z 2004 r.). W programie szkolenia m. in. wybrane zagadnienia dotyczące dydaktyki dorosłych, metodyki, psychologii pracy, organizacji szkoleń. W ramach ćwiczeń - indywidualne prezentacje zajęć dydaktycznych (wykładów) przed kamerą.

Najbliższe terminy

 • listopad 2021 Teresin
Cena
 • 1400 zł * + 23% VAT (z kosztami pobytu i całodziennego wyżywienia)

Kursy: Szkolenia okresowe bhp

Szkolenie okresowe bhp pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
16 godzinne, 2/3 dniowe szkolenia przeznaczone dla osób zarządzających przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami itp. (prezesów, dyrektorów, kierowników zakładu) oraz dla pracowników pełniących funkcje kierowników wydziałów, oddziałów, działów, mistrzów, brygadzistów, menedżerów, liderów itp.

Najbliższe terminy

 • 14-16.06.2021 Zakopane
 • 27-29.09.2021 Zakopane
 • 29-30.11.2021 Teresin
 • 21-22.02.2022 Teresin
 • 25-27.04.2022 Zakopane
Cena
 • szkolenie 2 dniowe w Teresinie 720 * zł (z kosztami pobytu i całodziennego wyżywienia)
 • szkolenie 3-dniowe w Zakopanem 1240 * zł (z kosztami pobytu i całodziennego wyżywienia)

Szkolenie okresowe bhp pracowników inżynieryjno-technicznych
Szkolenie okresowe bhp pracowników administracyjno-biurowych
Szkolenie okresowe bhp pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Szkolenia okresowe bhp organizowane jako szkolenia zamknięte.
Terminy, miejsce i ceny do uzgodnienia ze zleceniodawcą. Ceny uzależnione od liczby uczestników szkolenia, czasu trwania, miejsca szkolenia

Seminarium dla pracowników służby bhp – XXVI edycja
20 godzinne, 3–dniowe doroczne szkolenie skierowane do pracowników służby bhp. Program seminarium obejmuje m. in.: najnowsze uregulowania prawne oraz orzecznictwo Sądu Najwyższego z zakresu prawa pracy, w tym nowe zmiany w Kodeksie pracy, wypadki przy pracy i choroby zawodowe – problemy w interpretacji przepisów, ustalanie przyczyn i okoliczności nietypowych zdarzeń wypadkowych, promocja dobrych praktyk z zakresu bhp (opracowania, procedury, instrukcje, szkolenia, popularyzacja). Indywidualne konsultacje i porady prawne.

Najbliższe terminy

 • grudzień 2021 Teresin XXVI Edycja
Cena
 • 1140 zł *+ 23% VAT (z kosztami całodziennego wyżywienia i pobytu w Teresinie)

Seminarium – dochodzenie powypadkowe
20 godzinne, 3 –dniowe szkolenie skierowane do członków zespołów powypadkowych: pracowników służby bhp, społecznych inspektorów pracy, przedstawicieli pracowników. Program seminarium obejmuje m. in.: najnowsze uregulowania prawne oraz orzecznictwo Sądu Najwyższego z zakresu ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, wypadki przy pracy i choroby zawodowe – problemy w interpretacji przepisów, ustalanie przyczyn i okoliczności nietypowych zdarzeń wypadkowych, wypadki w drodze do pracy i z pracy, wypadki traktowane na równi z wypadkami przy pracy, indywidualne konsultacje i porady prawne.

Najbliższy termin

 • grudzień 2021 Teresin
Cena
 • 1140 zł *+ 23% VAT (z kosztami całodziennego wyżywienia i pobytu)

Szkolenie dla społecznych inspektorów pracy
30 godzinne, 4-dniowe szkolenie skierowane do pracowników pełniących/obejmujących funkcję społecznego inspektora pracy (SIP). Program szkolenia obejmuje między innymi zagadnienia: regulacji prawnej ochrony pracy, charakterystykę, analizę i metody ograniczenia czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych, udział inspektora SIP w dochodzeniu powypadkowym, prowadzenie księgi uwag i zaleceń inspektora SIP.

Najbliższe terminy

 • 18-21.10.2021 (4 dni) w formie kursu Teresin
 • 24-27.01.2022 (4 dni) w formie kursu Teresin
Cena
 • 4 dniowe w Teresinie 1440 *+ 23% VAT zł (z kosztami pobytu szkolenie i całodziennego wyżywienia)

Metoda prowadzenia instruktażu stanowiskowego
Szkolenie organizowane jako szkolenie zamknięte, przeznaczone dla osób przeprowadzających instruktaż stanowiskowy. Organizowane podczas jednej 3-7-godzinnej sesji, na terenie CKK Teresin lub na terenie zleceniodawcy. Kursy organizowane są sukcesywnie w miarę napływu zgłoszeń. Podstawa prawna – rozporządzenie MGiP z 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp – Dz. U. Nr 180, poz. 1860 § 11.

Cena zależy od czasu trwania szkolenia i liczby zgłoszonych osób.

Kurs z zakresu udzielania pierwszej pomocy
Szkolenie organizowane jako szkolenie zamknięte. Celem szkolenia jest nabycie i poszerzenie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej – podstawa prawna § 44 rozporządzenia o ogólnych przepisach bhp (t.j. Dz. U. Nr 169 z 2003 r., poz. 1650). Szkolenie organizowane podczas 1(2)-dniowej 8(16)-godzinnej sesji na terenie CKK Teresin lub na terenie zleceniodawcy. Kursy organizowane są sukcesywnie w miarę napływu zgłoszeń.

Cena zależy od czasu trwania szkolenia i liczby zgłoszonych osób.

Kursy: Ratownictwo chemiczne

Ratownictwo chemiczne
22 godzinne, 3-dniowe szkolenie przeznaczone dla ratowników chemicznych. Program szkolenia obejmuje m. in. zagadnienia: oceny stanu bezpieczeństwa chemicznego w zakładzie, budowę, eksploatację i konserwację sprzętu ratowniczego (aparaty izolujące, sprzęt filtrujący, ubrania, gazoszczelne), techniki awaryjne, ratownictwo medyczne, bhp w ratownictwie chemicznym, treningi na Chemicznym Torze Ćwiczeń.

Najbliższe terminy

 • listopad/grudzień 2021 Teresin
Cena
 • 1450 * + 23% VAT zł (z kosztami pobytu i całodziennego wyżywienia)

Forma zgłoszenia na szkolenia:

 • pisemnie, drogą pocztową – Centrum Kształcenia Kadr w Teresinie, 96-515 Teresin Aleja XX-lecia 3,
 • telefonicznie – Dział Szkolenia 46 8613011
 • e-mail – Działa Szkolenia ckk-teresin@ckk-teresin.pl


* w przypadku zgłoszenia większej liczby osób ceny do negocjacji

Szkolenia okresowe BHP - Służba BHP - Ratownictwo chemiczne